Увод в праховата рентгенова дифракция (УПРД 2017)

Увод в праховата рентгенова дифракция (УПРД 2017)


Моля да носите собствен лаптоп по време на курса, тъй като не предоставяме компютри.

Предварителна програма на Школата по
Увод в праховата рентгенова дифракция 

УПРД 2017

Моля да носите собствен лаптоп по време на курса, тъй като не предоставяме компютри.

 

Продължителност - 5 дни

Период: от19 до 23 юни 2017 г.

Място на  провеждане: ХТМУ - София

Официален език на провеждане: български

Хорариум:

  • 20 часа лекции

  • 20 часа упражнения

5 дни  включващи 4 часа лекци и 4 часа  упражнения.

 

Лектори:

 Доц. д-р Цвета Станимирова (ГГФ-СУ)

 Доц. д-р Луиза Димова (ИМК-БАН)

 Проф. д-р Даниела Ковачева (ИОНХ-БАН)

 Проф. д-р Томас Керестеджиян (ГИ-БАН)

 Проф. д-р Сребри Петров (U. Toronto)

 Проф. д-р Огнян Петров (ИМК-БАН)

 Ас. д-р Петър Цветков(ИОНХ-БАН)

 

Дневно разписание:

  • 9–13 часа-лекции

  • 13–14 часа-почивка

  • 14–18 часа-упражнения

 1 ден (19 юни) 9–13 часа:

4часа Лекции- доц. д-р Цвета Станимирова

 Тема: Материалът-Кристално и аморфно състояние на твърдите тела, кристална решетка, симетрии, симетрични операции и елементи на симетрия, точкови групи, пространствени групи.

13–14 часа-почивка

 14–18 часа 4ч.Упражнения - доц. д-р Цвета Станимирова

 Тема:Симетрични операции и елементи на симетрия


2 ден  (20 юни) 9–13 часа:

4часа Лекции – проф. д-р Даниела Ковачева

 Тема: Равнини в кристална решетка. Милерови индекси. Природа на рентгеновите лъчи, рентгенова тръба,  устройство на рентгенов дифрактометър,  Взаимодействие на рентгенови лъчи с веществото – разсейване, поглъщане, дифракция,  Извод на уравнението на Брег, Прахова рентгенограма-позиции, интензитет на пиковете, фон

13–14 часа-почивка

 14–18 часа 4 часа упражнения

доц. д-р Цвета Станимирова, проф. д-р Томас Керестеджиян

Тема: Качествен фазов анализ

Цвета Станимирова – идентификация на кристални фази с ръчни определители на Fink и Hanawalt

Томас Керестеджиян идентификация на кристални фази с програмата Match, база данни Crystallographic Open Database


 3ден (21 юни) 9–13 часа:

 4часа Лекции – Огнян Петров

 Тема: Интензитет на дифракционните линии

 Интензитет на дифракционните линии, структурен фактор, систематични погасявания, индексиране, определяне на пространствени групи на симетрия, преимуществена ориентация. 

13–14 часа-почивка

 14–18 часа 4 часа упражнения доц. д-р Цвета Станимирова, гл. ас. Петър Цветков

 Тема: Индексиране на прахови дифракционни картини

Цвета Станимирова- Ръчно индексиране на прахова дифрактограма и определяне на група на кубични вещества

Петър Цветков - Индексиране  на прахова дифрактограма с програмата FullProf


 4 ден (22 юни) 9–13 часа:

4часа Лекции

 доц. д-р Луиза Димова

Тема: Количествен  фазов анализ по данни от прахова дифракция-2часа

 проф. д-р Даниела Ковачева

Тема: Анализ на ширината на дифракционната линия-2часа

13–14 часа-почивка

 14–18 часа 4 часа упражнения -

проф. д-р Сребри Петров, проф д-р Томас Керестеджиян, проф д-р Цвета Станимирова

 Тема: Количествен анализ с програмата Match

Тема: Анализ на ширина на дифракционната линия с програмата PowderCell

 упражнения по интереси


 5 ден (23 юни) 9–13 часа:

 4часа Лекции  - сборна група лектори

 Тема: „Подводни камъни” при праховата рентгенова дифракция (някои фактори за грешки и неточности) + Въпроси и отговори

 -Пробоподготовка

-Текстура - борба с нея

-Апаратни ефекти, позиция на пробата, дебелина, грапавост, асиметрия, особености на пробите(хигроскопичност, взаимодействие с въздух и др.)

-Глини-специфика и др.

13–14 часа-почивка

 14–18 часа 4 часа упражнения-сборна група лектори

 Упражнения по интереси + Въпроси и отговори

Моля да носите собствен лаптоп по време на курса, тъй като не предоставяме компютри.