Достъп до ресусри (за БКД членове)

През месец август  2017 г. БКД  закупи един лиценз на програмата MATCH  CrystalImpact. Достъпът за ползване на програмата (1 компютър) е ограничен и ще се предоставя само за  заплатилите годишен членски внос. За  подробности по използването моле да се свържете с нас. Онлайн регистрация за време за  ползване може да направите на  следния адрес:

http://bgcryst.com/matchreservation/

 Онлайн резервацията дава  предимство на този който е регистриран. За улеснение достъпът става през отдалечен достъп (Теамviеwer).

 

  

2012 Symposia

www.infolab-bg.com

 

http://www.elta90.com/

 

http://www.gravelita.com/