Общи събрания - General assembly

Отчетно-изборно събрание

Уважаеми колеги и приятели,

На 17.03.2018г. (събота) от 11:00 часа в голямата заседателна зала на ИМК ще се проведе отчетно-изборно събрание на Българско Кристалографско Дружество (БКД).

Управителния съвет предлага следния дневен ред:

 • Отчет на дейността на УС на БКД;
 • Финансов отчет на УС;
 • Доклад на Контролната Комисия;
 • Избор ма нов УС, Избор на Председател на БКД;
 • Избор на Контролна Комисия;
 • Обсъждане на предложение за промяна на членски внос.

 • Годишни отчети - Anual reports

  1.  Годишен отчет за 2010 на Българско Кристалографско Дружество.

  2.  Годишен отчет за 2011 на Българско Кристалографско Дружество.

  3. Oтчет за 19 април, 2010 г. – 25 февруари, 2014 г на Българско Кристалографско Дружество.

  Протоклоли

  1. ПРОТОКОЛ от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г

   2. ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 22.10.2010г.

   3.  ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 04.10.2011г.

  Управителен съвет

    1. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г.

    2. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.05.2010г.

    3. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.09.2010г.

    4. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 15.12.2010г.

    5. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.12.2010г.

    6. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 26.01.2011г.

    7. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 11.05.2011г.

    8. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 10.06.2011г.

    9. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 12.09.2011г.

  10. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.10.2011г. 

   11. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.01.2012г.

  12. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.03.2012г.

  13. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.06.2012г.

  23. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 24.01.2014г.

  ПРОТОКОЛ от Пето - общо събрание (отчетно-изборно) на Българско Кристалографско Дружество проведено на 25.02.2014г.

  24. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 25.02.2014г.