Общи събрания - General assembly

Годишни отчети - Anual reports

1.  Годишен отчет за 2010 на Българско Кристалографско Дружество.

2.  Годишен отчет за 2011 на Българско Кристалографско Дружество.

3. Oтчет за 19 април, 2010 г. – 25 февруари, 2014 г на Българско Кристалографско Дружество.

Протоклоли

1. ПРОТОКОЛ от Учредителното събрание на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г

 2. ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 22.10.2010г.

 3.  ПРОТОКОЛ от Общото събрание на Българско Кристалографско Дружество проведено на 04.10.2011г.

Управителен съвет

  1. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 27.02.2010г.

  2. ПРОТОКОЛ от УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.05.2010г.

  3. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.09.2010г.

  4. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 15.12.2010г.

  5. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.12.2010г.

  6. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 26.01.2011г.

  7. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 11.05.2011г.

  8. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 10.06.2011г.

  9. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 12.09.2011г.

10. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.10.2011г. 

 11. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 17.01.2012г.

12. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.03.2012г.

13. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 21.06.2012г.

23. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 24.01.2014г.

ПРОТОКОЛ от Пето - общо събрание (отчетно-изборно) на Българско Кристалографско Дружество проведено на 25.02.2014г.

24. ПРОТОКОЛ от заседание на  УC на Българско Кристалографско Дружество  проведено на 25.02.2014г.