Научни събития - Scientific Meetings


Уважаеми колеги, IX Кристалографски симпозиум се отлага за есента на 2024Заповядайте на школата „III-та Школа по увод в праховата рентгенова дифракция“, 20-24 март 2023 г


„Електронна микроскопия и нейните приложения в материалознанието“ 24 – 26.06.2019


„II-ра Школа по увод в праховата рентгенова дифракция“, 19 – 21 юни 2019


The symposium will be held from 3-th to 5-th October 2018 at the University of Chemical Technology and Metallurgy2017

Школа по  Увод в праховата рентгенова дифракция  УПРД 2017 г. 19 до 23 юни 2017 г. г. София, ХТМУ

2016

2015

V-th National Crystallographic Symposium (NCS2014), 2014, Sofia, Bulgaria
University of Chemical Technology and Metallurgy 8 St. Kl. Ohridski Blvd.

15 май  2014, от 11 ч. в ИМК-БАН

Лекции (семинар)

1. “Трансмисионната електронна микроскопия в морфологичния и фазов анализ на съвременните материали  
лектор: доц. д-р Даниела Карашанова, ИОМТ-БАН.

лекция  доц. Д. Карашанова (PDF variant )

2. Представяне на апаратура за Електронна микроскопие и  препариране на ЕМ  проби, Медицинска Техника Инженеринг, (МТИ)

3. “Индексиране по данни от рентгенови прахови дифрактграми ”
лектор: 
доц. д-р Владислав Костов-Китин, ИМК-БАН.

лекция доц. В. Костов-Китин (PDF variant )

Снимки от  семинара

Past

   

  International School on Introduction in the Rietveld structure refinement

International School on Fundamental Crystallography - 2013

Introduction to International Tables for Crystallography,
Vol. A: Space-group symmetry and
Vol. A1Symmetry relations between space groups


Organised by the Bulgarian Crystallographic Association and the IUCr Commission on Mathematical and Theoretical

 Gulechitza, Bulgaria, 30 September - 5 October 2013


 1. IV-th National Crystallographic Symposium (NCS2012), 2012, Sofia, Bulgaria
  Sofia, November 1–3, 2012, University of Chemical Technology and Metallurgy 8 St. Kl. Ohridski Blvd.

 2. III-rd National Crystallographic Symposium (NCS2011), 2011, Sofia, Bulgaria
  Sofia, October 3–5, 2011, National Earth and Man Museum Sofia

 3. II-nd National Crystallographic Symposium (NCS2010), 2010, Sofia, Bulgaria
  Sofia, October 21–23, 2010, National Earth and Man Museum Sofia

 4. I-th National Crystallographic Symposium (NCS2009), 2009, Sofia, Bulgaria
  Sofia, October 22–23, 2009, National Earth and Man Museum Sofia


 

 

 

  

2012 Symposia

www.infolab-bg.com

 

http://www.elta90.com/

 

http://www.gravelita.com/