NCS2016: Partnering institutions

The National Crystallographic Symposium is  coordinated by the Bulgarian Crystallographic Society with support from the advisory committee and the following organizations: IOMT, IMC, IGIC, IOCCP, GI, IC, IPC, UCTM, SU, MU, MGU, CU-BAS, Ministry of EducationСимпозиумът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на образованието и науката на РБългария
 NCS2016: Organizing Committee

CHAIRPERSON Affiliation
Assoc. Prof.  KARASHANOVA Daniela Institute of Optical Materials and Technologies "Acad. Jordan Malinovski"
Prof. SHIVACHEV Boris Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Committee Member  
Dr. ZVETKOV Petar Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. MIHAYLOVA Irena University of Chemical Technology and Metallurgy, Sofia
KADYISKI Milen, PhD Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. KOSTOV-KYTIN Vladislav Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. KERESTEDJIAN Thomas Institute of Geology, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. KOVACHEVA Daniela Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof. PETROVA Nadia Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Assoc. Prof.   CHERKEZOVA-ZHELEVA Zara
Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences
 Prof. NIKOLOVA Rosica Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS
Assoc  Prof. DIMOWA Louiza  Institute of Mineralogy and Crystallography, Bulgarian Academy of Sciences
Dr.  GEORGIEVA Biliana Institute of Optical Materials and Technologies "Acad. Jordan Malinovski"
Dr. TZVETANOVA Yana Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS
ANGELOV Radoslav Institute of Optical Materials and Technologies "Acad. Jordan Malinovski"
 Dr. MARKOVA maya  Institute of General and Inorganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences
SBIRKOVA Hristina Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS
TODOROVA Totka Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS
TZVETANOVA Liliya Institute of Mineralogy and Crystallography, BAS
   
   

Симпозиумът се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“  по договор за съфинансиране No ДПМНФ 01/13 от 27.09.2016 г.

 

 

Reports from the National Crystallographic Symposium
NCS2011 are available here »
NCS2012 are available here »
NCS2014 are available here »

 

2012 Symposia

JEOL Microscopy

http://aquachim.bg/bg/

www.infolab-bg.com