NCS2016 > Program

NCS2016: Program 

 

The  program can be  downloaded  here as PDF file

The  VI NCS Book of abstracts  as PDF file

Poster sessions PS1 and PS2 information

9:00–11:30

11:30–11:45

 

11:45–12:30

 

12:30–14:00

 

14:00–14:45

14:45–15:15

15:15–15:45

15:45–16:15

 

16:30–17:30

 

9:00–9:45

9:45–10:15

10:15-10:45

10:45–11:15

 

11:15-12:00

12:00–12:30

12:30–13:30

 

13:30-14:15

14:15–14:45

14:45–15:15

 

15:15–15:30

15:30–16:00

16:15-17:30

17:30 -

 


9:00–9:45

9:45–10:15

10:15-10:45

10:45–11:15

 

11:15-12:00

12:00–12:30

12:30–13:30

 

13:30-14:15

14:15–14:45

14:45–15:15

15:15–

Симпозиумът се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“  по договор за съфинансиране No ДПМНФ 01/13 от 27.09.2016 г.